جشنواره ها

خریداران می توانند با خرید هریک از گوشی های مربوط به جشنواره،هدایای خود را از بازار موبایل اصفهان دریافت نمایند.

             

  

بازار موبایل اصفهان

در شب های عید با خرید موبایل و تبلت از بازار موبایل اصفهان عیدی بگیرید.

  

 

اعلام برندگان

اسامی برندگان هشتمين مرحله قرعه کشی مربوط به 5 دستگاه تلفن همراه هوشمند چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ ٥ اسفند 1395 اعلام شد.

نام برندگان تاریخ خرید
مهدي رحيمي ٩٥/١١/١٦
عبدالرضا كريمي ٩٥/١٢/٠٣
فرحناز جمالي ٩٥/١١/١١
زينب گلستان پرست ٩٥/١٢/٠٢
مجتبي علي بابائي ٩٥/١١/٠٧

برنده

آقای کامران دهقانی عشرت آبادی برنده یک دستگاه خودروی mvm 110 مربوط به سومین جشنواره بازار موبایل اصفهان

چهارمین جشنواره بازار موبایل آغاز شد

شروع چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان از 1 تیرماه 1395