اعلام برندگان

اسامی برندگان ششمین مرحله قرعه کشی مربوط به 5 دستگاه تلفن همراه هوشمند چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ 2 دی 1395 اعلام شد.

نام برندگان تاریخ خرید
سیدمحمدرضا امیری 95/09/15
مهران فرجی 95/09/10
آزاده سلیمانی 95/09/28
مسعود محمدیان 95/09/13
روح اله حدادی اصفهانی 95/09/23

برنده

آقای کامران دهقانی عشرت آبادی برنده یک دستگاه خودروی mvm 110 مربوط به سومین جشنواره بازار موبایل اصفهان

چهارمین جشنواره بازار موبایل آغاز شد

شروع چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان از 1 تیرماه 1395