اعلام برندگان

اسامی برندگان سومین مرحله قرعه کشی مربوط به 5 دستگاه تلفن همراه هوشمند چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ 1 مهر 1395 اعلام شد.

نام برندگان تاریخ خرید
محمد آریافر 95/06/21
لیلا باقری 95/06/04
محمدحسین آزادی 95/06/24
آرش باقرپور 95/06/28
سید علی بنمین 95/06/06

برنده

آقای کامران دهقانی عشرت آبادی برنده یک دستگاه خودروی mvm 110 مربوط به سومین جشنواره بازار موبایل اصفهان

چهارمین جشنواره بازار موبایل آغاز شد

شروع چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان از 1 تیرماه 1395