قرعه کشی

دومین مرحله قرعه کشی ماهیانه 5 دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند مربوط به چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان امروز پنج شنبه مورخ 4 شهریور 1395 ساعت 7 عصر در نمایشگاه بازار موبایل اصفهان برگزار می شود.

برنده

آقای کامران دهقانی عشرت آبادی برنده یک دستگاه خودروی mvm 110 مربوط به سومین جشنواره بازار موبایل اصفهان

اعلام برندگان

اسامی برندگان اولین مرحله قرعه کشی مربوط به 5 دستگاه تلفن همراه هوشمند چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ 7 مرداد 1395 اعلام شد.

نام برندگان تاریخ خرید
علی محمد هادی زاده 95/05/04
مجتبی سلودی بروجنی 95/04/05
علی اصغر عطائی 95/04/12
زهرا خلیلی 95/04/27
محسن پوربافرانی 95/04/27

چهارمین جشنواره بازار موبایل آغاز شد

شروع چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان از 1 تیرماه 1395