اعلام برندگان

اسامی برندگان قرعه کشی 5 دستگاه تلفن همراه مربوط به پنجمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ 3 اسفند 1396 اعلام شد.
 
نام برندگان تاریخ خرید
مجتبی محتشمی ژاد 96/11/18
امیرقاسم طریقتی انارکی 96/12/02
حسن تحویلیان 96/11/25
مراد خالدی 96/11/30
زهرا رحیمی 96/11/15

جشنواره ها

خریداران می توانند با خرید هریک از گوشی های مربوط به جشنواره،هدایای خود را از بازار موبایل اصفهان دریافت نمایند.