اعلام برندگان

اسامی برندگان قرعه کشی مربوط به چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ 4 خرداد 1396 اعلام شد.

 
آقای اکبر شیخانی برنده یک دستگاه خودروی تیبا 2

 
و اسامی برندگان 5 دستگاه تلفن همراه
 
نام برندگان تاریخ خرید
علی رضوی 95/12/28
سپیده حقانی 95/12/11
جعفر طراجی 95/12/28
رویا قصری 95/12/25
جعفر مطلب زاده 95/12/23

برنده

آقای کامران دهقانی عشرت آبادی برنده یک دستگاه خودروی mvm 110 مربوط به سومین جشنواره بازار موبایل اصفهان