اشتراک های Xcode Cloud اکنون در دسترس هستند – آخرین اخبار


30 آگوست 2022

Xcode Cloud، سرویس یکپارچه سازی و تحویل مداوم که در Xcode تعبیه شده است، توسعه و تحویل برنامه های با کیفیت بالا را تسریع می بخشد. با پیکربندی یک گردش کار در Xcode شروع کنید و تا پایان سال 2023، 25 ساعت مح،اتی در ماه را بدون هیچ هزینه ای دریافت کنید. و اکنون، دارندگان حساب می توانند برای ساعات مح،ه بیشتر در برنامه Apple Developer مش، شوند.

شروع کنید Xcode Cloud


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=5hlzzu3u