با برنامه Intents شروع کنید – Discover


10 اکتبر 2022

بیاموزید که چگونه می‌تو،د هنگام استفاده از چارچوب برنامه Intents، به کارهای رایج برای افرادی که از برنامه شما استفاده می‌کنند سرعت ببخشید. کشف کنید که چگونه می تو،د محتوا و عملکرد برنامه خود را به صورت برنامه ریزی شده به سرویس های سیستمی مانند سیری و برنامه S،rtcuts بیاورید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌تو،د ابرداده، اطلاعات رابط کاربری، عبارات فعال‌سازی و سایر اطلاعاتی که ممکن است سیستم به آن نیاز داشته باشد، ارائه دهید. ما همچنین چگونگی کارکرد برنامه Intent ها و App S،rtcuts را بررسی خواهیم کرد و در طراحی یک میانبر متقاعد کننده به عمق خواهیم پرداخت. دریابید که چگونه می تو،د از برنامه Intents برای تغییر محتوا و رفتار برنامه بر اساس وضعیت تمرکز فعال افراد استفاده کنید.

میانبرهای برنامه را با هدف برنامه پیاده سازی کنید

کشف کنید که چگونه می تو،د میانبرها را در برنامه خود با تنظیمات کاربر صفر ایجاد کنید. ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه برنامه Intent می‌تواند به شما در ارائه نماهای میانبر سفارشی کمک کند، و نحوه اضافه ، پشتیب، از عبارات پارامتری را بررسی می‌کنیم تا به افراد اجازه دهید سریع قصد خود را بیان کنند. ما همچنین به اشتراک می گذاریم که چگونه می تو،د …

طراحی میانبرهای برنامه

بیاموزید که چگونه می تو،د ویژگی های عالی برنامه خود را مستقیماً در Siri، S،light و برنامه S،rtcuts نشان دهید. ما به شما میانبرهای برنامه را معرفی می‌کنیم، بهترین روش‌ها را ارائه می‌کنیم تا به شما در ارزیابی ویژگی‌هایی در برنامه‌تان کمک کنیم که به خوبی میانبرهای برنامه کار می‌کنند، و شما را در فرآیند ایجاد یک …

در برنامه Intent غواصی کنید

بیاموزید که چگونه می‌تو،د با استفاده از چارچوب برنامه Intents، برنامه خود را قابل شناسایی‌تر کنید و تعامل برنامه را افزایش دهید. ما شما را از طریق قابلیت‌های قدرتمند این فریم ورک سوئیفت آشنا می‌کنیم، تفاوت‌های بین App Intent و SiriKit Intent را بررسی می‌کنیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌تو،د برنامه خود را در معرض دید قرار دهید…

با فیلترهای فو، آشنا شوید

کشف کنید که چگونه می تو،د رفتارهای برنامه را بر اساس فو، فعال فعلی شخصی شخصی سازی کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه از برنامه Intents برای تعریف فیلترهای فو، برنامه خود استفاده کنید، بر اساس تغییرات سیستم عمل کنید و دیدگاه های برنامه خود را به روش های مختلف ارائه دهید. ما همچنین بررسی خواهیم کرد که چگونه می تو،د اعلان ها را فیلتر کنید و…

میانبرهای برنامه

اه، برنامه

از اپل پرسش و پاسخ بپرسید


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=jdqxdx0y