ارسال‌های فروشگاه App اکنون برای watchOS 9.1 باز است – آخرین اخبار


ویژگی های ارتباطی جدید و قدرتمند را در برنامه خود با watchOS 9 ادغام کنید. اطلاعات به موقع را با پیچیدگی های فراوان در چهره های Apple Watch بیشتر ارائه دهید، اشتراک گذاری محتوای برنامه خود را فعال کنید، به کاربران اجازه دهید مستقیماً از Apple Watch تماس های VoIP برقرار کنند و موارد دیگر. و با ساختار برنامه WatchOS ساده، مدیریت پروژه های شما آسان تر از همیشه است.

برنامه خود را با استفاده از Xcode 14.1 Release Candidate بسازید، سپس آن را آزمایش کرده و برای بررسی ارسال کنید. لطفاً توجه داشته باشید، از آوریل 2023، همه برنامه‌های watchOS ارسال شده به App Store باید با Xcode 14.1 و watchOS 9.1 SDK ساخته شوند.

در مورد بیاموزید ارسال برنامه های watchOS


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=y49buixy