اشتراک WeatherKit اکنون در دسترس است – آخرین اخبار


WeatherKit اطلاعات آب و هوای ارزشمندی را از طریق طیف گسترده ای از داده ها به برنامه ها و خدمات شما می آورد که می تواند به افراد کمک کند به روز، ایمن و آماده بمانند. استفاده از WeatherKit در برنامه‌های iOS 16، iPadOS 16، macOS 13، tvOS 16، و watchOS 9 با Swift API مخصوص پلتفرم، و در هر پلتفرم دیگری با API REST آسان است. حدا،ر 500000 تماس API در ماه همراه با عضویت برنامه توسعه دهنده اپل است. و اکنون، دارندگان حساب می توانند برای تماس های بیشتر در برنامه Apple Developer مش، شوند.

شروع کنید با WeatherKit


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=wsx8rd26