انتظار می رود تا پایان سال بیش از 1 میلیارد نفر از 5G استفاده کنند


بیش از 1 میلیارد نفر به آن متصل خواهند شد 5G تا پایان سال 2022، طبق آ،ین گزارش تحرک از اری،ون

بین ژوئیه و سپتامبر سال جاری، 5G بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، 110 میلیون مش، در سراسر جهان اضافه کرد که تعداد کل را به 870 میلیون افزایش داد. این تقریباً دوبرابر تعداد مش،ین 5G است که تا پایان سال 2021 وجود داشت که سازنده تج،ات مخابراتی سوئدی 580 میلیون برآورد شده است.

اری،ون گفت: اگر امسال تعداد کاربران 5G به 1 میلیارد برسد، این بدان م،است که شبکه‌های نسل پنجم دو سال سریع‌تر از 4G به 9 عدد مش، می‌رسند و تأیید می‌کند که 5G تاکنون «سریع‌ترین نسل اتصال تلفن همراه با مقیاس است». “

فردریک جدلینگ، رئیس شبکه‌های اری،ون در بی،ه‌ای گفت: «ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی به استقرار 5G ادامه می‌دهند و شتاب برای دسترسی بی‌سیم ثابت در حال افزایش است». ترافیک داده شبکه تلفن همراه جه، هر دو سال یکبار دو برابر می شود.

اشتراک های 4G هستند در حال رشد همچنین با 41 میلیون مش، بین جولای و سپتامبر اضافه شده است. پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا پایان سال به 5.2 میلیارد نفر برسد و پیش‌بینی می‌شود که اشتراک‌های تلفن همراه به طور کلی از 8.4 میلیارد فراتر رود.

تا سال 2028، 5G است انتظار می رود به آن برسد بر اساس این گزارش، 5 میلیارد اشتراک در سراسر جهان و 55 درصد از کل اشتراک های شبکه را تشکیل می دهد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد اشتراک‌های تلفن همراه در سال 2028 بیش از 9.2 میلیارد باشد.


منبع: https://www.cnet.com/tech/mobile/more-than-1-billion-people-expected-to-be-using-5g-by-years-end/#ftag=CAD-01-10aai3d