با همزمانی سوئیفت شروع کنید – کشف کنید


با الگوریتم های همگام سوئیفت آشنا شوید

جدیدترین بسته سوئیفت منبع باز اپل را کشف کنید: Swift Async Algorithms. ما الگوریتم‌هایی را از این بسته که می‌تو،د با AsyncSequence استفاده کنید، از جمله zip، ادغام و دریچه گاز را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید زیرا ما از این الگوریتم ها برای ساختن یک برنامه پیام رس، عالی استفاده می کنیم. ما همچنین بهترین ها را به اشتراک خواهیم گذاشت …


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=o140tv24