با SwiftUI عمیق شیرجه بزنید – کشف کنید


چیزهای جدید در SwiftUI

این یک مهم، SwiftUI است – و شما دعوت شده اید! با ما همراه باشید تا آ،ین به‌روزرس،‌ها و نگاهی اجمالی به آینده طراحی چارچوب UI را به اشتراک بگذاریم. سطوح عمیق سفارشی‌سازی، تکنیک‌های پیشرفته برای چیدمان، استراتژی‌های ظریف برای اشتراک‌گذاری و رویکردهای ساختاری محکم برای طراحی اپلیکیشن را کشف کنید…


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=sgfq6،y