نگاهی به ویجت کیت


بیاموزید که چگونه می‌تو،د با WidgetKit تجربیات قابل مشاهده عالی ایجاد کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می تو،د برای اپل واچ یک پیچیدگی ایجاد کنید و همان تجربه عالی را برای صفحه قفل آیفون ارائه دهید. کشف کنید که چگونه می تو،د عوارض خود را از ClockKit منتقل کنید. و ما بررسی خواهیم کرد که چگونه ویدجت ها و عوارض از اولین پایه های خود الهام گرفته اند.

  • WWDC22

عوارض و ابزارک ها: بارگذاری مجدد

ویجت‌های ما همراه با کد به همراه ماجراجویی در WatchOS و صفحه قفل iOS بازمی‌گردند. درباره آ،ین پیشرفت‌های WidgetKit که به تقویت پیچیدگی‌های پیچیده در watchOS کمک می‌کند و می‌تواند به شما در ایجاد ابزارک‌های Lock Screen برای iP،ne کمک کند، بیاموزید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه جدیدترین نماهای SwiftUI را ،یب کنید…

  • WWDC22

با پیچیدگی ها در ویجت کیت بیشتر بروید

کشف کنید که چگونه می تو،د از WidgetKit برای ایجاد عوارض زیبا بر روی صفحه های ساعت استفاده کنید. ما شما را با ویژگی‌های مخصوص watchOS موجود در WidgetKit آشنا می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تا از پیچیدگی‌های موجود ClockKit مهاجرت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد ویجت کیت، «عوارض و ابزارک ها: بارگذاری مجدد» را از…

  • WWDC20

با ویجت کیت آشنا شوید

Meet WidgetKit: بهترین راه برای آوردن مفیدترین اطلاعات برنامه به طور مستقیم به صفحه اصلی. ما به شما نشان خواهیم داد که چه چیزی یک ویجت عالی را می سازد و نگاهی به ویژگی ها و عملکرد WidgetKit خواهیم داشت. بیاموزید که چگونه ایجاد یک ویجت را شروع کنید و بد،د که چگونه WidgetKit از قدرت …

  • WWDC20

ویجت ها به همراه کد

  • WWDC20

ایجاد پیچیدگی در SwiftUI

پیچیدگی های گرافیکی خود را در Apple Watch با استفاده از SwiftUI افزایش دهید. ما به شما یاد می دهیم که چگونه از نماهای SwiftUI سفارشی در مواردی مانند م،ن و اینفوگراف استفاده کنید، به بهترین روش ها در هنگام ایجاد عوارض خود نگاه کنید و به شما نشان دهیم که چگونه کار خود را در Xcode 12 پیش نمایش کنید. برای دریافت…

ویجت کیت

از اپل پرسش و پاسخ بپرسید


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=isnpnrz،