توسعه فعالیت‌های زنده با iOS 16.1 بتا و Xcode 14.1 بتا – آخرین اخبار


با استفاده از چارچوب جدید ActivityKit که اکنون در iOS 16.1 بتا و Xcode 14.1 بتا در دسترس است، چگونه می تو،د فعالیت های زنده را برای برنامه های خود بسازید. فعالیت‌های زنده به افراد کمک می‌کند محتوای برنامه شما را با به‌روزرس،‌های هم‌زمان پیگیری کنند. نمایش Live Activities برنامه شما روی صفحه قفل و در جزیره دینامیک – طراحی جدیدی که روشی بصری و لذت بخش را برای تجربه iP،ne 14 Pro و iP،ne 14 Pro Max معرفی می کند.

Live Activities و ActivityKit در iOS 16.1 گنجانده خواهد شد که اوا، امسال در دسترس خواهد بود. پس از در دسترس قرار گرفتن iOS 16.1 Release Candidate، می‌تو،د برنامه‌هایی را با Live Activities به App Store ارسال کنید.

چشم انداز مستندات ActivityKit

مشاهده انسان دستورالعمل های رابط


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=ttuz9vwq