زیرنویس های ویدئویی WWDC22 اکنون به زبان های بیشتری – آخرین اخبار


26 آگوست 2022

اکنون می تو،د Keynote، Platforms State of the Union و نزدیک به 200 جلسه از کنفرانس جه، توسعه دهندگان اپل امسال را با زیرنویس های ژاپنی، کره ای و چینی ساده شده تماشا کنید. در وب یا برنامه Apple Developer برای iP،ne، iPad، Mac و Apple TV موجود است.

چشم انداز ویدیوهای WWDC22


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=lw8dnr3l