چیزهای جدید در دوربین و عکس – کشف کنید


تعامل متن زنده را به برنامه خود اضافه کنید

بیاموزید که چگونه می‌تو،د پشتیب، Live Text را برای ع،‌های ثابت یا فریم‌های ویدیوی موقتاً متوقف شده به برنامه خود بیاورید. ما به اشتراک می‌گذاریم که چگونه می‌تو،د تعاملات متنی، ترجمه، تشخیص داده‌ها و اسکن کد QR را در هر نمای تصویری در iOS، iPadOS یا macOS به راحتی فعال کنید. همچنین به نحوه کنترل تعامل خواهیم پرداخت…


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=4fe1r1f5